FØNIX BRANNSIKRING AS

Nytt firma navn!

Nytt firma navn!

Vi har, etter en del att og fram, bestemt oss for å bytte navn fra Phoenix Brannsikring AS til Fønix Brannsikring AS.
Dette er grunnet mangen tilbakemeldinger og egene erfaringer med at Phoenix er vanskelig å skrive korrekt og blir i de fleste tilfeller uttalt som Føniks.
Vi mente det skapte unødvendig forvirring og valgte og gå utifra det norske ordet for Phoenix; Føniks.

Lang historie kort, vi hetter nå Fønix Brannsikring AS
Vi byttet i samme anledning også på logo( se bilde under).

             

FØNIX BRANNSIKRING ASTelefon: 489 47 713