FØNIX BRANNSIKRING AS

Eget ansvar for kontroll av håndslokker

Kontroll av håndslokkere

Alle kan gjøre sitt for at brannslukningsapparatet er funksjonsdyktig den dagen vi har bruk for det. Reglene er gitt i Norsk Standard.

Håndsslokker til bruk i private hjem

Bruk av håndslokker (brannsluknings-apparater eller brannslukkere) som er i forskriftsmessig stand, gir god mulighet for brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av en brannutvikling. Håndslokkere har lang levetid, men for at de skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig. Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres.

 • Du har ansvaret for at håndslokkeren din blir regelmessig vedlikeholdt.
 • Du selv foretar den kvartalsvise egenkontrollen.
 • Profesjonelle skal vedlikeholde håndslokkeren din hvert femte år hvis du har skum- eller vannslokker. Har du pulverslokker skal den vedlikeholdes av profesjonelle hvert femte år og gjennomgå et grundig vedlikehold hvert tiende år. Hyppigere vedlikehold kan være aktuelt ut fra hvilket miljø håndslokkeren er plassert i.
 • Har du vann- eller skumapparat må disse oppbevares frostfritt.

Kvartalsvis egenkontroll
Kontrollen utfører du selv for å sikre at håndslokkeren til enhver tid er funksjonsdyktig ved å:

 • til enhver tid å vite hvor håndslokkeren er plassert i boligen
 • sørge for at håndslokkeren er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisningen vendt utover
 • kontrollere at bruksanvisningen er lesbar
 • kontrollere at håndslokkeren ikke er synlig skadet
 • kontrollere at håndslokkeren angir tilfredsstillende trykk dersom den har trykkindikator
 • kontrollere at plombering eller forsegling ikke er brutt
 • riste og snu håndslokkeren opp/ned noen ganger for å holde pulveret flytende
 • kontrollere at håndslokkeren ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen

Profesjonell kontroll
Dersom du har vann- eller skumslokker skal apparatet vedlikeholdes av profesjonelle fagfolk hvert femte år (se oversikt over kompetente virksomheter som du kan kontakte *).

Dersom du har pulverslokker skal apparatet vedlikeholdes av profesjonelle fagfolk hvert femte år og gjennomgå grundig vedlikehold hvert tiende år (se oversikt over kompetente virksomheter som du kan kontakte *).

Hvordan finner jeg ut når håndslokkeren er produsert?
Inngravert eller preget i metallet på håndslokkeren vil du finne produksjonsåret sammen med serienummer, produsentens varemerke og prøvingstrykket i bar.

Hvordan finner jeg ut håndslokkerens effektivitetsklasse?
På håndslokkerens etikett på tredje linje vil du finne effektivitetsklassen til håndslokkeren din.

En håndslokkers effektivitetsklasse bestemmes ved prøving på hvor store bål slokkeren er i stand å slokke. Effektivitetsklassen angis separat for A branner (branner i faste materialer, hovedsakelig av organisk opprinnelse), B branner (branner i væsker) og C branner (branner i gasser). Dess større bål som slokkes dess høyere brannklasse oppnår slokkeren.

Håndslokkeren til boligen din bør være et ABC-pulver apparat på minst 6 kg med effektivitetsklasse minst 21A.

For nærmere informasjon som standarder og håndslokkere, kontakt Tom Høseggen i Standard Norge.

* Oversikten over kompetente virksomheter kan du finne på nettstedet til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, www.rvb.no. Du kan finne lenken "kompetente virksomheter" under overskriften "håndslokkere" i midtfeltet på førstesiden.

FØNIX BRANNSIKRING ASTelefon: 489 47 713