FØNIX BRANNSIKRING AS

Våre tjenester

(Denne siden er under oppdatering)

Branntetting

Branntetting skal hindre at brannen og røyk sprer seg videre til andre deler av bygget, enn den cellen som brannen har oppstått i.
Alt ettersom kravet til branncellen går opp, endrer også selve utførelsen seg og produkt valg. Vi bruker kun grundig testet produkter og løsninger, såkalte pre aksepterte løsninger.
stålisolering

Tykkelse og utforming av stålet betyr mye for hva type isolasjon og tykkelse på isolasjonen som skal brukes. Vi prosjekterer hver gang vi utfører en stål jobb for å sikre at stålet får rett type stålisolasjon iforhold til størrelse, tykkelse og brannkrav. Gjennom våre leverandører har vi tilgang på de beste produktene på markedet.

Dokumentasjon

Vi bruker et velutprøvd elektronisk
dokumentasjon system. Dette systemet har mange fordeler, blant annet:

  • PDA som registrer all in formasjon
  • Noe av informasjonen en får ut: Brannklassifisering, unik sporbar kode, brukt produkt, tid og sted, henvisning til tegning, avvik og hva som er avviket, hvem det er utført av m.m
  • Dette gjør at vi alt etter dag en kan gi status rapport, alt etter kunden sitt ønske
  • Enkelt og oversiktlig
  • Mye raskere registrering og utarbeidelse av dokumentasjon

Ledesystem

Branndører

Håndslukkere og øvrig hjelpemidler

 


Hjelp oss å bekrefte at du ikke er en robot.

Vennligst skriv tegnene som du ser nedenfor.
NyFØNIX BRANNSIKRING ASTelefon: 489 47 713